Od 13 lutego zostanie wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21 lutego, natomiast uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2018 r.

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Współpracy z Miastem Kraków chcą zrealizować projekt stworzenia Muralu Liberator na Zabłociu. Celem inicjatywy jest połączenie historii ze sztuką street art’u i upamiętnienie muralem zestrzelenia w nocy 16/17 sierpnia 1944 roku samolotu Liberator wracającego z misji zrzutowej dla partyzantów w okolicach Warszawy.

Dla uczniów dwutygodniowa przerwa w nauce to wielka radość, a dla rodziców nie lada wyzwanie – muszą w tym czasie zapewnić dzieciom opiekę i zadbać, żeby ich pociechy spędziły wolny czas ciekawie i aktywnie. Wszystkich, którzy szukają pomysłów na to jak nie nudzić się zimą w mieście zapraszamy w dniach 12-23 lutego do Centrum Kultury Podgórza na dofinansowane przez Radę Dzielnicy XIII zajęcia w ramach „Akcji Zima 2018”! 

Zapraszamy mieszkańców Podgórza w wieku 60+ na spotkanie informacyjne dotyczące działalności nowopowstałego Centrum Aktywności Seniora "Srebrzyste Podgórze". Spotkanie odbędzie się w środę 24 stycznia o godz. 10.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIII Podgórze.