Od 10 stycznia do 7 lutego 2018 r. prowadzone będą z mieszkańcami Krakowa konsultacje projektu nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa. Projekt zostanie ponadto przedstawiony na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w czwartek, 18 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 w Sali Dietla w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Zakole Wisły” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona 23 stycznia, natomiast uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2018 r.

Już po raz dwunasty Stowarzyszenie PODGORZE.PL i Parafia Św. Józefa zapraszają wszystkich do wspólnego kolędowania na Rynku Podgórskim w sobotę, 6 stycznia o godz. 19.15. Na wszystkich chętnych czekać będzie śpiewniki, zachęcamy do przyniesienia świec, których blask podkreśli świąteczną atmosferę.

Podgórscy seniorzy od 2 stycznia mogą korzystać z nowego centrum aktywności. Nad zalewem Bagry, w Klubie Żeglarskim Horn Kraków powstało Centrum Aktywności Seniorów "Żeglarz". Z bezpłatnych zajęć, odbywających się przez 5 dni w tygodniu, mogą korzystać osoby powyżej 60 roku życia.