518 000 złotych to kwota jaka w tym roku będzie do dyspozycji dla projektodawców w ramach dzielnicowego budżetu obywatelskiego w naszej "13". Na tę sumę składają się rekordowe 300 000 zł przyznane przez Radę Dzielnicy oraz 218 800 zł od Prezydenta Miasta Krakowa.

CAS SIEMACHA Spot Nestor to już kolejne, po CAS Srebrzyste Podgórze i CAS Żeglarz, Centrum Aktywności Seniorów, z którego mogą korzystać mieszkańcy Podgórza, którzy ukończyli 60 rok życia. Z pewnością najbliżej seniorom z naszej dzielnicy będzie na zajecia prowadzone Centrum Handlowym Bonarka City Center.

Od 13 lutego zostanie wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 21 lutego, natomiast uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2018 r.

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Współpracy z Miastem Kraków chcą zrealizować projekt stworzenia Muralu Liberator na Zabłociu. Celem inicjatywy jest połączenie historii ze sztuką street art’u i upamiętnienie muralem zestrzelenia w nocy 16/17 sierpnia 1944 roku samolotu Liberator wracającego z misji zrzutowej dla partyzantów w okolicach Warszawy.