Dzień dzisiejszy, tj. piątek 16 listopada, jest ostatnim dniem kadencji Rady Dzielnicy XIII Podgórze wybranej w roku 2014. Nieco dłużej, bo do momentu wyłonienia nowego, swoje obowiązki będzie pełnić obecny Zarząd Dzielnicy. Nowe rady dzielnic wybierzemy już 2 grudnia.