Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lutego wtorek w godzinach od 18.00 do 19.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze, ul. Rynek Podgórski 1, swój dyżur radnej miejskiej będzie miała Radna Miasta Krakowa Pani Małgorzata Kot.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lutego środa w godzinach od 16.00 do 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze, ul. Rynek Podgórski 1 swój dyżur radnego miejskiego będzie miał Radny Miasta Krakowa Pan Jacek Bednarz.