Posiedzenia komisji

Zapraszamy do zapoznania się z terminami posiedzeń komisji Rady Dzielnicy w nadchodzącym tygodniu.

W najbliższym tygodniu odbędą się następujące posiedzenia komisji merytorycznych Rady Dzielnicy:

13.02.2019 r. godz. 19.00 – Komisja Zieleni i Planowania Przestrzennego
14.02.2019 r. godz. 18.00 – Komisja Budżetowa