W dniu wczorajszym, późnym popołudniem, w murach odnowionego zajazdu "Pod św. Benedyktem" odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze. Do Muzeum Podgórza przybyli radni Miasta Krakowa, proboszczowie podgórskich parafii, przewodniczący podgórskich dzielnic, członkowie Rady Dzielnicy XIII, dyrektorzy jednostek miejskich i placówek oświatowych, prezesi klubów sportowych i stowarzyszeń oraz przedstawiciele służb: Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej.

Od 10 stycznia do 7 lutego 2018 r. prowadzone będą z mieszkańcami Krakowa konsultacje projektu nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa. Projekt zostanie ponadto przedstawiony na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w czwartek, 18 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 w Sali Dietla w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Zakole Wisły” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona 23 stycznia, natomiast uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2018 r.