Zachęcamy wszystkich młodych Podgórzan w wieku szkolnym do udziału w konkursie plastycznym "Dzielnica moich marzeń"! Organizatorem konkursu jest nowo powstały ośrodek kulturalny Pracownia Kulturalna usytuowany nad zalewem Bagry. Patronat nad konkursem objęła Rada Dzielnicy XIII Podgórze. 

W związku z wnioskami mieszkańców, a szczególnie rodziców uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej nr 65 i przedszkola przy ulicy Golikówka na osiedlu Rybitwy, Rada Dzielnicy XIII Podgórze na najbliższej sesji (20 marca) będzie opiniować montaż progów zwalniających na ulicy Rybitwy.