Archeologia KL Plaszow - spotkanie z mieszkańcami

Wspólnie z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone odkryciom archeologicznym na terenie KL Plaszow. Spotkanie odbędzie się 21 lutego o godz. 18.00 w Muzeum Podgórza przy ul. Limanowskiego 51. 

W przeciągu dwóch lat (2016 i 2017) teren poobozowy był przedmiotem badań archeologicznych zleconych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Badania, które dotychczas zrealizowano miały charakter prac wyprzedzających przed powstaniem upamiętnienia obszaru obozu. Ich celem było zbadanie topografii obozu, czyli szczegółowego określenia rozplanowania poszczególnych obozowych budynków oraz zbadanie tego w jaki sposób relikty przeszłości są do dziś zachowane.

Badania archeologiczne zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował prace nieinwazyjne, czyli takie, które nie wymagały bezpośredniej ingerencji w ziemię. Wykonano m. in. skanowanie laserowe, ortofotomapę oraz badania geofizyczne. Drugim etapem były natomiast badania powierzchniowe oraz wykopaliska archeologiczne.

W trakcie badań odkryto ponad 3 000 przedmiotów, z czego około 300 to obiekty ekspozycyjne. Większość z nich stanowią fragmenty zniszczonych naczyń, butelek i części konstrukcyjnych baraków oraz przedmioty osobiste więźniów obozu, np. szczoteczka do zębów, fragmenty grzebieni, guziki, sztućce, buteleczki i pojemniki po lekach.

Spotkanie ma na celu prezentację skali badań wraz z ich efektami i pozyskaną dzięki nim wiedzą na temat historii KL Plaszow. Spotkanie poprowadzi Kamil Karski z MHK.

Badania archeologiczne przeprowadzone zostały ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu pt.: „Opracowanie studium dot. opieki nad krakowskimi miejscami pamięci z dawnym KL Płaszów jako częścią Trasy Pamięci MHK”.