Zmienić podejście młodzieży do świata polityki i demokracji - taki cel postawili sobie uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego. Postanowili zrealizować projekt poświęcony zaangażowaniu młodzieży w życie polityczno-społeczne ponieważ ich zdaniem jego brak prowadzi do zaniku społeczeństwa obywatelskiego.

bezpłatna pomoc prawna

Podobnie jak w roku ubiegłym mieszakńcy Krakowa mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. W 30 punktach uruchomionych przez krakowski Magistrat porad udzielają radcy prawni i adwokaci oraz organizacja pozarządowa. W Dzielnicy XIII pomoc można uzyskać aż w pięciu lokalizacjach.

Zabłocie

Karnawał w tym roku kończy się wyjątkowo późno, co daje jeszcze więcej okazji do wspólnego balowania! Wychodząc z tego założenia Fundacja Czas Wolny z Zabłocia zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy na Międzypokoleniowym Balu Karnawałowym! Wszystkie pokolenia są mile widziane, a nawet pożądane. Przyjdźcie zatem z Babciami, Dziadkami, Dziećmi, Wnukami!

Przez ponad 30 lat była dyrektorem Domu Kultury "Podgórze". Swoim zaangażowaniem i niestrudzoną pracą wywarła wielki wpływ na całą prawobrzeżną część Krakowa. Poprzez działania na rzecz "podgórskiej kultury" zasłużyła się kilku pokoleniom mieszkańców całego Krakowa. Teraz przyszedł czas na podziękowania i należne docenienie. Dyrektor Marta Perucka-Tytko została odznaczona przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego odznaczeniem Honoris Gratia.