Przez ponad 30 lat była dyrektorem Domu Kultury "Podgórze". Swoim zaangażowaniem i niestrudzoną pracą wywarła wielki wpływ na całą prawobrzeżną część Krakowa. Poprzez działania na rzecz "podgórskiej kultury" zasłużyła się kilku pokoleniom mieszkańców całego Krakowa. Teraz przyszedł czas na podziękowania i należne docenienie. Dyrektor Marta Perucka-Tytko została odznaczona przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego odznaczeniem Honoris Gratia.