planowanie przestrzenne

W dniach od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Józefa Sarego 4 udostępniony jest do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skład Solny" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Uwagi można składać do 18 maja.

Bagry wielkie

W dniach 27-31 marca 2017 r. odbyły się międzynarodowe studenckie warsztaty projektowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania wschodniego fragmentu Parku Miejskiego Bagry Wielkie z obszarem tematycznym „Mała Chorwacja”. To kolejny, po konsultacjach społecznych, etap projektowania zagospodarowania wschodniej cześci Zalewu.

bezpłatne badania

Centrum Medyczne Larmed z Podgórza zaprasza na Dzień Profilaktyki, podczas którego dzieci i dorośli będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań. 1 kwietnia w siedzibie firmy przy ul. Lwowskiej 17/1 będzie można wykonać badanie słuchu, EKG, pomiar ciśnienia, pomiar glukozy, spirometrie, cytologie. Kobiety w ciąży będą mogły uzyskać porady położnej.

strefa płatnego parkowania

W tym roku dojdzie do redukcji ilości miejsc postojowych w całej Strefie Płatnego Parkowania, w tym także na terenie Starego Podgórza. Jest to efekt kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę małopolskiego i wynika z konieczności  udostępnienia większej ilości miejsca na chodnikach dla pieszych. Właśnie trwa proces projektowania nowej organizacji ruchu w SPP. Krakowianie mogą wziąć w nim aktywny udział.

Zabłocie

Ponad 20 tys. zł zebrali na platformie crowdfundingowej Polak Potrafi studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby zrealizować projekt „Na rogu Dekerta”, czyli utworzyć tam park kieszonkowy – ogród motyli. Dziś, na jeszcze niezagospodarowanym skwerze, studenci podsumowali swoją akcję oraz przekazali Zarządowi Zieleni Miejskiej czek na realizację parku. – Mamy nadzieję, że daliśmy dobry przykład i takich projektów będzie więcej – podkreśliła studentka Katarzyna Zając.