13 i 14 marca 1943 roku zlikwidowane zostało krakowskie getto. Te daty symbolicznie oznaczają koniec życia żydowskiego w naszym mieście, które odrodziło się dopiero w ostatnich latach. Aby upamiętnić krakowskich Żydów, ale też by pokazać triumf życia nad śmiercią, od wielu już lat organizowany jest doroczny Marsz Pamięci. Tegoroczny wyruszy w niedzielę, 19 marca, o godzinie 12:00 z Placu Bohaterów Getta.

Rada Dzielnicy XIII Podgórze serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie dot. procedowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn. „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. Spotkanie będzie również okazją do rozmowy na temat bieżącej działalności Rady Dzielnicy. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 marca 2017 roku o godz. 18.00 w Klubie Osiedlowym „Przewóz” – ul. Łutnia 1.

W dniu wczorajszym, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim odbyło się kolejne ze spotkań poświęconych zmianom polityki transportowej w Krakowie. W gorącej dyskusji udział wzięli radni miejscy i dzielnicowi, przedstawiciele ZIKiTu, wojewoda oraz licznie przybyli mieszkańcy. Zdania nt. kształtu przyszłego transportu w mieście są mocno podzielone. Wierzymy, jednak że uda się osiągnąć kompromis, dobry dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.