zieleń w mieście

25 maja rozpoczęły się prace nad „Powiatowym programem zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących programu, które odbędą się 12, 13 i 14 czerwca. W trakcie spotkań przedstawione zostaną główne założenia projektu oraz zaprezentowane zostaną wstępnie wytypowane obszary objęte programem.