Tegoroczne XV Podgórskie Dyktando przeszło do historii! W piątek 19 maja do Gimnazjum nr 35 przybyli reprezentanci podgórskich gimnazjów pod opieką swych polonistów. Zgodnie z obowiązującym do lat regulaminem napisali dyktando oraz rozwiązali ortograficzną krzyżówkę.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie dotyczące organizacji ruchu i parkowania na ul. Goszczyńskiego, Łanowej oraz na ulicach przyległych. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja roku o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej Nr 8 – ul. Goszczyńskiego 44.

Wilga jest dopływem Wisły, a jej dolina to bogate pod względem bioróżnorodności ekosystem. Tereny zielone wzdłuż rzeki są zagrożone poprzez agresywną zabudowę oraz zaniedbanie i zanieczyszczenia. To tereny zielone dla kilku dzielnic Krakowa po południowej stronie Wisły. Znaczna ich część leży na terenie naszej dzielnicy.

16 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 137 przy ul. Wrobela 79 o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z Zastępcą Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa – Panią Elżbietą Koterbą. Spotkanie dotyczyć będzie opracowywanego MPZP obszaru „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” i obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.