Tegoroczna Wielkanoc przyjdzie do nas w pełnej wiosenej krasie. Tuż po niej, na Wzgórzu Lasoty oraz stokach Kopca Krakusa odbędzie się Tradycyjne Święto Rękawki. Ta najbardziej charakterystyczna dla tej części Krakowa "wielkanocna uroczystość" obchodzona jest od wieków trzeciego dnia Wielkanocy - tym razem 18 kwietnia.

Projekt pn.: „W sile wieku” skierowany jest do mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.