budżet obywatelski

Budżet obywatelski: już jutro rozpoczynamy głosowanie!

17 czerwca rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Głosować będzie można do 30 czerwca. Ostatecznie, po rozpatrzeniu protestów, do udziału w głosowaniu zakwalifikowano 111 projektów ogólnomiejskich oraz 208 projektów dzielnicowych, czyli w sumie 319 propozycja

W tym roku wprowadzone zostały dwie ważne zmiany w zasadach głosowania. Po pierwsze, przywrócona została możliwość głosowania papierowego. Po drugie, po zeszłorocznych doświadczeniach, wraca weryfikacja tożsamości osób głosujących. Głosowanie papierowe odbywać się będzie przez wypełnienie karty, która będzie wrzucana do urny. Ten sposób głosowania będzie wymagać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby głosującej. W przypadku głosowania elektronicznego jest nowa aplikacja, która jest zabezpieczona kodem SMS. Żeby oddać głos, mieszkaniec podczas zakładania profilu do głosowania będzie musiał go potwierdzić unikatowym hasłem SMS, które otrzyma na wskazany przez siebie numer telefonu komórkowego.

IV edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

31 maja zakończył się etap weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Na 587 projektów pozytywnie oceniono 306, w tym 102 projekty o charakterze ogólnomiejskim oraz 204 projekty o charakterze dzielnicowym.

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji wnioskodawcy przysługiwała możliwość złożenia protestu. Protest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem można było złożyć w terminie trzech dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości wyników weryfikacji, tj. do 7 czerwca. Protesty rozpatrywano 7, 8 i 9 czerwca na posiedzeniach z udziałem przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego. Decyzje o odrzuceniu lub przyjęciu protestów podejmowano bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.

Złożono 73 protesty, przywrócono 14 (19,18%) projektów, w tym: projekty ogólnomiejskie: złożono 36 protestów, przywrócono 10 (27,77%), projekty dzielnicowe: złożono 37 protestów (w tym jeden dot. oceny formalnej), przywrócono 4 (10,81%, nie licząc protestu dot. oceny formalnej: 11,11%). Jeden projekt ogólnomiejski został wycofany przez wnioskodawcę.

Jak głosować?

Głosowanie odbędzie się od 17 do 30 czerwca. Głosować będzie można za pośrednictwem platformy głosowania, dostępnej w okresie głosowania pod adresem internetowym www.budzet.krakow.pl.  Papierowe karty głosowania będzie można wydrukować samodzielnie lub pobrać w punktach głosowania, których wykaz dostępny jest tutaj, a następnie wrzucić do przygotowanych urn. W niektórych punktach będzie również możliwość oddania głosu on-line. Należy pamiętać, że aby oddać głos na papierze, trzeba okazać osobie obsługującej punkt głosowania jakikolwiek dokument potwierdzający tożsamość. Nie ma możliwości, aby jedna osoba wrzuciła do urny cały plik kart do głosowania – należy to zrobić osobiście.

Każdy głosujący musi oddać głos na sześć różnych projektów, w tym trzy głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i trzy głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim - zobacz listę zaakceptowanych projektów (.pdf).

Szczególnie serdecznie zachęcamy do głosowania na ogólnomiejskie projekty, których realizacja przewidziana jest na terenie naszej dzielnicy. Są to: 

 • nr 12: Trwała iluminacja Mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • nr 18: Zalew Bagry - zagospodarowanie
 • nr 19: Park przy ul. Wadowickiej
 • nr 61: Przedłużenie ekranów akustycznych przy al. Powstańców Śląskich
 • nr 66: Poprawa bezpieczeństwa na ul. Rącznej w Krakowie
 • nr 90: Przejście pomiędzy Bonarką a Kopcem Krakusa

Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej – 1 punkt. W celu oddania ważnego głosu należy uzupełnić wszystkie rubryki. Głos będzie nieważny, jeżeli:

 • na karcie głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej wpisane dane będą niewłaściwe lub wymagane dane nie zostaną podane;
 • dane na karcie głosowania nie będą wypełnione czytelnie, pismem odręcznym lub nie będą posiadać czytelnego podpisu;
 • dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
 • w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu na karcie do głosowania lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne;
 • w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

Punkty obywatelskie i mobilny punkt konsultacyjny

Poza wyznaczonymi punktami głosowania przygotowano stałe punkty obywatelskie w galeriach Bonarka i M1 oraz w namiocie sferycznym na Małym Rynku. W weekendy (17–18 oraz 24–25 czerwca) na imprezach plenerowych odbywających się w Krakowie, takich jak Piknik Lotniczy czy Jarmark Świętojański, będzie obecny mobilny punkt konsultacyjny, w którym również będzie można otrzymać informacje na temat budżetu obywatelskiego oraz zagłosować na wybrane projekty. Budżetowi obywatelskiemu będą poświęcone trzy pikniki obywatelskie (zorganizowane w parku Bednarskiego, parku Ratuszowym oraz na Błoniach). Pikniki to zarówno doskonała okazja do zapoznania się z projektami zgłoszonymi w tegorocznym budżecie obywatelskim, jak i możliwość oddania głosu i uczestniczenia w licznych atrakcjach.

 • Piknik Budżetu Obywatelskiego Park Bednarskiego – 17.06. 2017 r. - 11.00-17.00
 • Jarmark Świętojański – 17.06. 2017 r. – 11.00-14.00
 • Święto Dzielnicy II Grzegórzki – 17.06. 2017 r. – 14.00-16.00
 • Dzień Branic – 17.06. 2017 r. – 17.00-19.00
 • Piknik Budżetu Obywatelskiego Park Ratuszowy – 18.06. 2017 r. – 11.00-17.00
 • Jarmark Świętojański - 18.06. 2017 r. – 11.00-19.00
 • Piknik Lotniczy – 24.06. 2017 r. – 09.00-19.00
 • Dzień Zesławic – 24.06. 2017 r. – 16:00-20:00
 • Piknik Budżetu Obywatelskiego Błonia – 25.06. 2017 r. – 11.00-17.00
 • Piknik Lotniczy – 25.06. 2017 r. – 09.00-19.00
 • Bitwa o Mistrzejowice – 25.06. 2017 r. – 12.30-17.00

Pełny wykaz punktów do głosowania można zobaczyć tutaj.

GŁOSUJ I DECYDUJ O MIEJSCU SWOJEGO ŻYCIA!