Bagry wielkie

Jak będzie wyglądać wschodni Brzeg Bagrów?

W dniach 27-31 marca 2017 r. odbyły się międzynarodowe studenckie warsztaty projektowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania wschodniego fragmentu Parku Miejskiego Bagry Wielkie z obszarem tematycznym „Mała Chorwacja”. To kolejny, po konsultacjach społecznych, etap projektowania zagospodarowania wschodniej cześci Zalewu.

Warunki i wymagania konkursowe obejmowały konieczność uwzględnienia wyników konsultacji społecznych. W trakcie warsztatów studenci kierunków architektura krajobrazu, architektura i kierunków pokrewnych ze Splitu, Zagrzebia i Krakowa pracowali w międzynarodowych i interdyscyplinarnych grupach nad pomysłem koncepcyjnym na wschodnią część Parku. Do zaprojektowania przewidziano: układ komunikacyjny, kompozycję zieleni, plażę, elementy małej architektury i ścieżkę edukacyjną dotyczącą tematyki chorwackiej. W trakcie trzech dni pracy warsztatowej, po zapoznaniu z terenem i jego uwarunkowaniami, powstały ambitne projekty łączące poszanowanie unikalnych wartości przyrodniczych z zagospodarowaniem o charakterze rekreacyjnym.

Ostatniego dnia warsztatów przewidziano publiczną prezentację prac z udziałem mieszkańców Krakowa. Jury i przybyli mieszkańcy byli jednogłośni w swoim wyborze – zwyciężyła grupa nr 3 w składzie: Marija Petričević, Mira Medović, Katarzyna Machaj, Małgorzata Czyszczoń. Ideą przewodnią pracy było utworzenie zielonej oazy, która w swej treści tematycznej bogato nawiązuje do Chorwacji przy jednoczesnym zachowaniu walorów ekologicznych. Dodatkowo wzbogacono Park o funkcję edukacyjną dla społeczności lokalnej. Projektanci zaplanowali molo dla wędkarzy, pomost z miejscem obserwacji ptaków, łąki kwietne, plac zabaw z pagórkami, miejsce ekspozycji plenerowej, park linowy dla dzieci, plażę, siedziska, boiska do gier polskich i chorwackich, miejsce z pergolą przeznaczone na gastronomię, przebieralnie i toalety.

Zarząd Zieleni Miejskiej w kwietniu planuje wyłonić wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego dla wschodniej części Parku z uwzględnieniem wytycznych ze zwycięskiej koncepcji. Priorytetem będzie ekstensywne zagospodarowanie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i dokomponowanie atrakcyjnej roślinności zgodnej z siedliskiem. Wybrany projektant zweryfikuje zgodność pracy młodych projektantów z zapisami obowiązującego tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i postara się uwzględnić maksymalnie dużo pomysłów. Być może ta realizacja zapoczątkuje tradycję upamiętniania miast i państw partnerskich Krakowa w wybranych współczesnych realizacjach przestrzeni publicznych Krakowa.

O koncepcji

Autorzy w swojej koncepcji przewidzieli polany i łąki nawiązujące do kontynentalnej części Chorwacji – Slawonii. Centralna część parku, najgęściej zalesiona, przedstawia górzystą część Chorwacji z pasterskimi domkami przedstawionymi w postaci domków na drzewie, które stanowią główny element dziecięcej zabawy z przewidzianą przestrzenią wystawową. Najbardziej wysuniętą na południe część Parku zajmuje plaża i promenada – ta część przedstawia wybrzeże Chorwacji i dalmatyńskie miasta: Zadar, Split i Dubrownik. Główna ścieżka rozszerza się tutaj i oddala od linii brzegowej, co sprawia, że plaża staje się większa. Ścieżka przechodzi przez schody kaskadowe, które służą do odpoczynku, relaksu i opalania. Kaskady stanowią główny element prezentacji miast chorwackich. Pierwszy stopień oznacza wejście do konkretnego miasta, co widoczne jest w zróżnicowanych materiałach. W każdym mieście jest to kamień, ale różni się sposobem zestawiania płyt. Tablice edukacyjne wykonane są ze szkła akrylowego, na których znajdzie się podpis informujący spacerowiczów, w jakim miejscu się znajdują. Dzięki temu będą mogli wybrać czy chcą usiąść w Splicie, Dubrowniku czy Zadarze. W okolicy plaży umiejscowione zostały gry dla dorosłych, by zaprezentować ideę zabawy i śródziemnomorskiego ducha, który realizowany jest w dalmatyńskich sportach. Tradycyjną grą starszych Dalmatyńczyków jest bočanje/balota, co zainicjowało również stworzenie boiska do siatkówki plażowej. Autorzy koncepcji przewidzieli również funkcjonalne połączenie Parku z kładką dla pieszych nad torami. Szczegóły koncepcji przedstawione są na załączonych poniżej zdjęciach w wysokiej rozdzielczości.

Warszaty zostaly zorganizowane przez: Urząd Miasta Krakowa – Kancelarię Prezydenta, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie oraz Radę i Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze.

Iwona Kluza-Wąsik
Magdalena Kamać
Zarząd Zielenii Miejskiej w Krakowie