Wilga jest dopływem Wisły, a jej dolina to bogate pod względem bioróżnorodności ekosystem. Tereny zielone wzdłuż rzeki są zagrożone poprzez agresywną zabudowę oraz zaniedbanie i zanieczyszczenia. To tereny zielone dla kilku dzielnic Krakowa po południowej stronie Wisły. Znaczna ich część leży na terenie naszej dzielnicy.

16 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 137 przy ul. Wrobela 79 o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z Zastępcą Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa – Panią Elżbietą Koterbą. Spotkanie dotyczyć będzie opracowywanego MPZP obszaru „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” i obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.