Konsultacje... konsultacji społecznych

Do 24 czerwca 2018 r. trwają konsultacje projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Uchwała ma na celu regulację zakresu i formy konsultacji, inicjowania konsultacji, zasad wnioskowania o wszczęcie konsultacji, trybu ich przeprowadzania, zasad informowania o konsultacjach oraz zasad przygotowywania raportów z konsultacji.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczy regulaminu konsultacji społecznych z mieszkańcami w Gminie Miejskiej Kraków, natomiast załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zawiera regulamin konsultacji społecznych z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Miejskie Centrum Dialogu wraz z Biurem MOWIS zapraszają na otwarte spotkanie dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, które odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 17:30 w Miejskim Centrum Dialogu przy. ul Brackiej 10 w Krakowie. Dodatkowo w dniach 13 i 20 czerwca 2018 r. w godzinach od 16:00 do 19:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie odbędą się dyżury ekspertów ds. konsultacji społecznych.

Uwagi do konsultowanego dokumentu wraz z załącznikami można składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego):

  • poprzez formularz konsultacji, który można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Biuro Miejskiego Ośrodka Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków z podpisem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji”.
  • poprzez wysłanie formularza na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podpisem: "Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji”.

Formularz konsultacji oraz projekt uchwały dostępny jest tutaj: https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-uchwaly-dot-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-w-krakowie/