bezpieczeństwo w podgórzu

Plan działań priorytetowych Komisariatu V Policji

Komisariat V Policji przygotował dla Dzielnicy XIII Podgórze plan działań priorytetowych. Zostały w nim określone najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku publicznego problemy oraz sposoby ich rozwiązania. Zgodnie z założeniami plan obejmuje okres do końca stycznia 2017 roku.

W wyniku rozpoznania podległego komisariatowi rejonu w obszarze naszej Dzilenicy oraz analizy występujących zagrożeń zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy:

  • Problem spożywania alkoholu oraz zaśmiecania rejonu wokół obiektu typu „Orlik” zlokalizowanego przy ul. Lipskiej; za działania mające na celu wyeliminowanie tego zjawiska odpowiada dzielnicowy sierż. Robert Leszczyński (tel. 600 990 679).
  • Problem nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego w obrębie ulicy Lipowej, a zwłaszcza zatrzymywania pojazdów na zakazach postoju oraz w miejscach niedozwolonych; wykroczenia te dotyczą głównie autobusów, firm kurierskich, pojazdów taxi oraz pojazdów elektrycznych; ponadto w związku z lokalizacją na tej ulicy Muzeum Schindlera i Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK należy wziąć pod uwagę potencjalne zagrożenie terrorystyczne; odpowiedzianym za działania mające na celu rozwiązanie i minimalizację tych problemów jest dzielnicowy mł. asp. Arkadiusz Zięba (tel. 600 974 622).
  • Problem spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego na osiedlu przy ul. Stróża Rybna; za realizację działań przeciwdziałających tym zjawiskom odpowiada dzielnicowy asp. Wojciech Sroka (tel. 600 984 756).
  • Problem ruchu pojazdów typu Melex w rejonie Rynku Podgórskiego i Placu Bohaterów Getta, których kierujący powodują zagrożenie w ruchu drogowym i w ruchu pieszych poprzez popełniane liczne wykroczenia; za działania mające na celu wyeliminowanie tego zjawiska odpowiada Dzielnicowy st. sierż. Rafał Kusek (tel. 602 530 044).
  • Problem niszczenia mienia oraz spożywania alkoholu w Parku Bednarskiego; odpowiedzianym za działania mające na celu rozwiązanie i minimalizację tych problemów jest dzielnicowy st. sierż. Michał Dąbrowski (tel. 602 530 574).
  • Problem spożywania alkoholu w miejscu publicznym na ławkach i deptaku na terenie Plant Nowackiego oraz liczne zdarzenia w okolicach pobliskiego sklepu nocnego z alkoholem; odpowiedzialnym za działania zmierzające do wyeliminowania tego zjawiska jest asp. szt. Tomasz Hawryluk (tel. 602 528 683).
  • Problem spożywania alkoholu w miejscach publicznych w okolicy osiedla Kabel i ul. Dworcowej; za realizację działań przeciwdziałających tym zjawiskom odpowiedzialny jest dzielnicowy sierż. Tomasz Mikołajek (tel. 602 142 983).
  • Problem spożywania alkoholu przez osoby przebywające w obrębie sklepu „EWA” przy ul. Półłanki 108A; odpowiedzianym za działania mające na celu rozwiązanie i minimalizację tego problemu jest dzielnicowy mł. asp. Marcin Lisowski (tel. 602 527 813).
Celem powyższych działań ma być poprawa bezpieczeństwa w powyższych rejonach, zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie zjawisk naruszania przepisów ruchu drogowego. Realizacji celów służyć będą m.in. nasilone kontrole, częstsze obchody rejonu, współpraca z mieszkańcami.