Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Koszykarskiej”. Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 18:00 w Sali Obrad  im. F. Maryewskiego przy Rynku Podgórskim 1. Równocześnie przypominamy, że uwagi do przedmiotowego planu można wnosić do 11 września.