Porządek obrad - VIII kadencja

 

Sesja nr Termin sesji Przedmiot obrad
Sesja I 17 grudnia 2018 r. załącznik
Sesja II 11 stycznia 2019 r. załącznik