​Członek Zarządu: Teresa Kural

Nadzoruje sprawy społeczne, mieszkaniowe, ochrony zdrowia oraz związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. W tym zakresie współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną. 

W ramach swoich kompetencji przekazuje Zarządowi postulaty, opracowania projektów rozstrzygnięć Rady lub Zarządu, opracowuje projekt opinii do projektów uchwał Rady zgłoszonych przez komisję lub grupę członków Rady, może samodzielnie przygotować projekt rozstrzygnięć Zarządu. Odpowiada przed Przewodniczącym za realizację przydzielonych zadań. Współdziała z Komisją Praworządności i Bezpieczeństwa oraz Komisją Mieszkaniową i Społeczną w zakresie:

  • programu „Bezpieczny Kraków”
  • wskazywania miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością i naruszaniem porządku publicznego oraz podejmowanie działań poprawiających bezpieczeństwo
  • podejmowania działań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz promujących bezpieczne zachowanie dzieci na drogach
  • podejmowania działań związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
  • rozwiązań i wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji zbiorowej
  • opiniowania wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych
  • planowania i realizacji we współpracy z placówkami ochrony zdrowia działającymi na obszarze dzielnicy przedsięwzięć w zakresie profilaktyki zdrowotnej

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład zarządu

Przewodniczący Zarządu

Jacek Bednarz


Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Jacek Młynarz


Członek Zarządu

Aurelia Czerwińska-Pacura


Członek Zarządu

Teresa Kural


Członek Zarządu

Tomasz Kołomyjski


Dyżury Zarządu

Umawiane telefonicznie 
Aurelia Czerwińska-Pacura
Teresa Kural
Jacek Młynarz

Wtorki  w godz. 10.00 - 13.00
Tomasz Kołomyjski

Czwartki w godz. 9.00 - 10.00
Jacek Bednarz - Przewodniczący


uchwaly zarzadu