​Członek Zarządu: Tomasz Kołomyjski

Nadzoruje sprawy związane ze sportem, rekreacją, zielenią i  ochroną środowiska. W tym zakresie współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, mieszkańcami, klubami sportowymi oraz z organizacjami pozarządowymi.

 W ramach swoich kompetencji przekazuje Zarządowi postulaty, opracowania projektów rozstrzygnięć Rady lub Zarządu, opracowuje projekt opinii do projektów uchwał Rady zgłoszonych przez komisję lub grupę członków Rady, może samodzielnie przygotować projekt rozstrzygnięć Zarządu. Odpowiada przed Przewodniczącym za realizację przydzielonych zadań. Współdziała z Komisją Sportu oraz Komisją Kształtowania i Utrzymania zielni oraz Ochrony Środowiska w zakresie:

  • inwestycji  oraz remontów dotyczących terenów i obiektów sportowych, rekreacyjnych, ogródków jordanowskich, placów zabaw
  • tworzenia oraz utrzymania zieleńców, skwerów i parków 
  • promocji lokalnych wydarzeń o charakterze sportowym
  • opiniowania koncepcji i projektów dot. infrastruktury zieleni
  • działań związanych z ochroną środowiska, w tym wskazywania miejsc nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Dzielnicy, organizowania akcji informacyjno – promocyjnych dla mieszkańców Dzielnicy.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Skład zarządu

Przewodniczący Zarządu

Jacek Bednarz


Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Jacek Młynarz


Członek Zarządu

Aurelia Czerwińska-Pacura


Członek Zarządu

Teresa Kural


Członek Zarządu

Tomasz Kołomyjski


Dyżury Zarządu

Umawiane telefonicznie 
Aurelia Czerwińska-Pacura
Teresa Kural
Jacek Młynarz

Wtorki  w godz. 10.00 - 13.00
Tomasz Kołomyjski

Czwartki w godz. 9.00 - 10.00
Jacek Bednarz - Przewodniczący


uchwaly zarzadu