Z-ca Przewodniczącego Rady i Zarządu: Jacek Młynarz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu pełni odpowiednio funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady. 

Nadzoruje sprawy związane z kulturą, promocją, przepływem informacji oraz budżetem obywatelskim. Odpowiada za obsługę i aktualizację stron internetowych Dzielnicy oraz wydawanie "Głosu Podgórza". W powyższym zakresie współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.


W razie nieobecności lub choroby przewodniczącego zastępuje go, przewodniczy posiedzeniom Rady i Zarządu. Z-ca przewodniczącego podpisuje uchwały Zarządu podjęte na posiedzeniach Zarządu, którym przewodniczył. Może zostać upoważniony przez Przewodniczącego w określonym zakresie i zgodnie z postanowieniami Statutu do wykonywania czynności, o których mowa w §52 ust. 1. W ramach swoich kompetencji przekazuje Zarządowi postulaty, opracowania projektów rozstrzygnięć Rady lub Zarządu, opracowuje projekt opinii do projektów uchwał Rady zgłoszonych przez komisję lub grupę członków Rady, może samodzielnie przygotować projekt rozstrzygnięć Zarządu. Odpowiada przed Przewodniczącym za realizację przydzielonych zadań. Współdziała z Komisją Informacji, Kultury i Promocji oraz Komisją Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie:

  • planowania i realizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych, wystaw, konkursów oraz innych przedsięwzięć w zakresie promocji dzielnicy
  • działań na rzecz poszanowania miejsc pamięci narodowej
  • działań informacyjnych i promocyjnych, w tym wydawania materiałów promujących dzielnicę 
  • przygotowania materiałów i redagowania gazetki dzielnicowej oraz jej kolportażu
  • koordynacji działań związanych z procesem dzielnicowego oraz ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie Dzielnicy XIII,  w tym przeprowadzenia kampanii informacyjnej oraz edukacyjnej dla mieszkańców

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład zarządu

Przewodniczący Zarządu

Jacek Bednarz


Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Jacek Młynarz


Członek Zarządu

Aurelia Czerwińska-Pacura


Członek Zarządu

Teresa Kural


Członek Zarządu

Tomasz Kołomyjski


Dyżury Zarządu

Umawiane telefonicznie 
Aurelia Czerwińska-Pacura
Teresa Kural
Jacek Młynarz

Wtorki  w godz. 10.00 - 13.00
Tomasz Kołomyjski

Czwartki w godz. 9.00 - 10.00
Jacek Bednarz - Przewodniczący


uchwaly zarzadu