Pabian

Mirosław Szczygieł

Przewodniczący Komisji Edukacji

Komisje:

Komisja Zieleni i Planowania Przestrzennego
Komisja Infrastruktury
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa