Andrzej Radwan

Andrzej Radwan

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa

Komisje:

Komisja Zieleni i Planowania Przestrzennego