Maciej Miezian

Maciej Miezian

Członek Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze

Komisje:

Komisja Informacji, Kultury i Promocji
Komisja Edukacji