Plac Bohaterów Getta

Plac Bohaterów Getta

Plac Bohaterów Getta - zwany niegdyś Placem Zgody. Nosi on w sobie dramatyczne piętno głównego placu krakowskiego getta.

Gdy w 1941 roku hitlerowcy utworzyli tej części Podgórza „Jüdischer Wohnbezirk”, Żydowską Dzielnicę Mieszkaniową, plac ten był centralnym punktem, w którym podczas kolejnych wysiedleń z getta - w 1942 i 1943 roku - gromadzono Żydów przed wywiezieniem ich do obozów koncentracyjnych. Był miejscem, w którym odbywały się egzekucje. Obecny wygląd placu, który stał się pomnikiem, nawiązuje do dramatycznych wydarzeń związanych z likwidacją getta, wysiedleniem mieszkańców gnanych w popłochu do obozu „Płaszów”, pozostawiających na placu swój dobytek. Krzesła są symbolem ich ciągłej w tym miejscu obecności i naszej o nich pamięci.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu