Planty im. Floriana Nowackiego

Planty im. Floriana Nowackiego

Planty im. Floriana Nowackiego – ( pomiędzy ul. Rolego a pl. Serkowskiego) – zostały założone w latach 1868-88, dzięki staraniom burmistrza Floriana Nowackiego. Wcześniej na tym terenie był staw królewski, a później plantacja wikliny.

Planty początkowo miały charakter ogródu o cechach kaligraficznych, obecnie kompozycja częściowo została zatarta, a układ alejek zubożony. Jest to najstarszy park Podgórza. Znajduje się tu pomnik Maksymiliana Siła-Nowickiego, zoologa, osoby zasłużonej w dziedzinie rybactwa i ochrony przyrody.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu