Dom Modlitwy Zuchera

Dom Modlitwy Zuchera

Dawny Dom Modlitwy Zuchera ( ul. Węgierska 5) - budynek wzniesiony w latach 1879-81 w stylu historyzmu z elementami neoromanizmu.

Przeznaczony był dla Stowarzyszenia Modlitwy i Wsparcia Betha-midrasz Chasidim. W czasie okupacji do niego przeniesiono z Kazimierza wiele cennych przedmiotów kultu. W czasie likwidacji getta zostały one rozgrabione, a Dom zamieniony w skład oraz ślusarski zakład produkcyjny. Z czasem zapomniany popadł w ruinę, którą w roku 1997 odrestaurowali Andrzej i Teresa Starmach zakładając galerię.

Ciekawostki

Obywatele honorowi miasta Podgórza

Obywatele miasta Podgórza

Przynależni do Podgórza

Katolicki Cech Zbiorowy w Krakowie na Podgórzu