Informacja Komisariatu Policji nr V

Informujemy o najnowszych planach działania dla naszych dzielnicowych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy XIII.

- Dzielnicowy asp. szt. Rafał Adamuszek będzie odpowiedzialny za wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie Centrum Kultury - Klub Przewóz przy ul. Łutnia 1.
- Dzielnicowy asp. szt. Marcin Lisowski będzie odpowiedzialny za wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu, dewastacji mienia, zakłócania spokoju dziennego i nocnego przez grupę osób przebywających na placu zabawa w rejonie bloków Dworcowa 3, 5, 7, 9a i 9b, oraz Wielicka 76, 76b, 80, 82 i 82a.
Liczymy, że działania policji poprawią bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.