Kolejne wyłożenie MPZP Rejon ulicy Przewóz

Szanowni Państwo, informujemy o o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Przewóz" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu oraz ponowienia czynności planistycznych.

To moment w którym mogą Państwo zgłaszać swoje uwagi do planu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj. Uwagi należy skłądać do 14 sierpnia.