Remont Ronda Matecznego

20 czerwca br. (czwartek) rozpoczną się prace związane z wymianą szyn na rondzie Antoniego Matecznego. Zastosowana zostanie metoda betono-asfaltowa, dzięki której czas realizacji naprawy znacznie się skróci.
W ramach prac wymienione zostaną szyny na części przejazdu drogowego w rondzie A. Matecznego (I etap) oraz w części ul. Wadowickiej i przejeździe drogowym w ul. Rydlówka (II etap).


I etap
W dniach 20-24 czerwca (poniedziałek - wczesne godziny poranne) wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu dla kierowców poruszających się w kierunku Wieliczki. Na ul. M. Konopnickiej dostępny będzie jeden pas ruchu do jazdy na wprost (buspas w tym miejscu zostanie zlikwidowany) oraz dwa służące do skrętu w prawo w ul. Wadowicką.

II etap
W dniach 20-29 czerwca przejazd drogowy w ul. Rydlówka zostanie zamknięty. Będzie możliwość objazdu ul. Rzemieślniczą i J. Skrzyneckiego.


Ruch tramwajów na rondzie zostanie wstrzymany. Szczegółowe informacje na temat objazdów dla pasażerów Komunikacji Miejskiej dostępne są na stronie: www.kmkrakow.pl.
Jednocześnie – w związku z pracami na rondzie A. Matecznego – termin zamknięcia ruchu tramwajowego w ciągu ul. Dietla zostanie przesunięty z 22 na 29 czerwca br.