Konsultacje społeczne w sprawie Miejsca Pamięci KL Plaszow

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie Miejsca Pamięci KL Plaszow. Zapraszamy na spotkania w Muzeum Podgórza i do składania uwag drogą elektroniczną.

Powstające Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow już teraz pełni rolę prospołeczną, humanizując otaczającą go przestrzeń, wpływając na wzrost bezpieczeństwa i poprawiając jakość życia mieszkańców. Dodatkowo uczy o wojennej historii Krakowa traktując tę wiedzę jako bazę do kształtowania dojrzałych postaw obywatelskich i inicjowania dialogu o wartościach ogólnoludzkich.
Pozytywna rola muzeum już dzisiaj jest widoczna, niemniej każdorazowo tworzenie nowej instytucji, zbiegające się z rozwojem infrastruktury miejskiej, w której ma ona zaistnieć, powoduje konieczność uporządkowania sytuacji będących konsekwencją zachodzących zmian.

Kwestie, nad którymi chcemy się pochylić wynikają z uwag Muzeum Krakowa oraz postulatów krakowian, ze szczególnym wskazaniem na tezy podnoszone przez osoby mieszkające w sąsiedztwie terenu poobozowego. Wśród nich możemy wyróżnić problem komunikacji w obszarze wokół obozowym, brak miejsc parkingowych, wzmożony ruch turystyczny i wiążące się z tym niedogodności. Mieszkańcy wyrażają także troskę o kształt przyszłego upamiętnienia i jego wpływ na praktyczny, codzienny aspekt ich życia.

Autorem projektu architektonicznego przyszłego Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie jest firma GPP Sp. z o.o , reprezentowana przez architekta Borysława Czarakcziewa. Pierwotna wersja projektu powstała w 2007 r., a w roku 2018 została zmodyfikowana zgodnie w wytycznymi zawartymi w scenariuszu opracowanym przez Muzeum Krakowa.

Termin konsultacji: 17 czerwca 2019 r. – 20 grudnia 2019 r.

Cel konsultacji: Poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie koncepcji zagospodarowania terenu oraz otoczenia powstającego Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow
Komórka merytoryczna: Muzeum Miasta Krakowa

Formy konsultacji:
1. Otwarte spotkania z mieszkańcami w Muzeum Podgórza ul. Powstańców Wielkopolskich 1 / ul. Limanowskiego 51, Kraków w godzinach od 17.30 do 19.30.
24 czerwca 2019 r. – Spotkanie dot. oznaczenia i wygrodzenia terenu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie
16 września 2019 r. – Spotkanie dot. układu komunikacyjnego wokół terenu przyszłego upamiętnienia
21 października 2019 r. – Spotkanie dot. zieleni na terenie Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie
18 listopada 2019 r. – Spotkanie dot. organizacji ruchu zwiedzających w otoczeniu Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie i regulaminu użytkowania terenu
16 grudnia 2019 r. – Spotkanie prezentujące zagadnienia związane z prawną ochroną miejsc pamięci oraz cmentarzy wojennych


2. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz zbierania uwag stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W okresie od 17 czerwca do 20 grudnia 2019 roku opinie, uwagi oraz wnioski można składać za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny w okresie trwania konsultacji można:
• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
• wypełniony formularz można przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków;
• dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Brackiej 10, 31-005 Kraków lub przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godzinach 8:00 – 15:00;
• przekazać podczas interdyscyplinarnych dyżurów konsultacyjnych.

3. Od września 2019 r. zostały zaplanowane interdyscyplinarne dyżury ekspertów w Miejskim Centrum Dialogu, podczas których mieszkańcy będą mieli możliwość złożenia oraz skonsultowania uwag, opinii odnośnie trwających konsultacji.
4. 21 (sobota) września 2019 r., został zaplanowany spacer badawczy po terenie dawnego obozu KL Plaszow.

Więcej informacji i formularz zgłaszania uwag znajdą Pańśtwo tutaj